Др.профессор Н. Банди, Д.Өсөхжаргал нарын өгүүлэл journal of life sciences сэтгүүлд хэвлэгдлээ.

Бичсэн Super User on . Posted in Мэдээлэл

 Др.профессор Н. Банди, Д.Өсөхжаргал нарын өгүүлэл journal of life sciences сэтгүүлд хэвлэгдлээ.

ХБЦГ –ын захирал доктор профессор Н.Банди болон биологич Д.Өсөхжаргал нарын тахийн тухай өгүүлэл амеркийн JOURNAL OF LIFE SCIENCES сэтгүүл дээр хэвлэгдэн ирлээ.