Эрдмийн зөвлөл

Бичсэн Super User on . Posted in Хустайн нуруу

  • Өөртөө эрдмийн зөвлөлтэй. Эрдмийн зөвлөл жилд  бүр хуралдаж Хустайд хийгдэж буй судалгааны жил бүрийн тайлан, арга зүйг хэлэлцдэг.

Эрдмийн зөвлөлийн  бүрэлдэхүүн

 
Prof.Dr Н.Банди
"Хустайн Цогцолборт Газар" төвийн захирал, эрдмийн зөвлөлийн дарга
Prof.Dr Б.Баяртогтох
Монгол Улсын Их Сургууль
Биологийн Факультет
Msc Н.Батсайхан
Монгол Улсын Их Сургууль

Dr. С.Болдгийв
Монгол Улсын Их Сургууль
Экологийн тэнхимийн эрхлэгч

Prof.Dr Ш.Болдбаатар
ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан

Dr. С.Дуламцэрэн
ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн зөвлөх
зураг Dr. Лхагвасүрэн
ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн Хөхтний лабораторын эрхлэгч
Prof.Dr. Х.Мөнхбаяр
МУБИС-ийн Экологийн төвийн эрхлэгч
Dr. Түвшинтогтох
ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнгийн захирал
Prof.Dr. Ж.Ундармаа
ХААИС-ийн Экосистемийн судалгааны төвийн захирал
Dr. Н.Цогтбаатар
ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал
Prof.Dr. С.Цэрэндаш
ХААИС-ийн МААЭШХ-ийн захирал
Т.Мөнхбат
ХЦГТ-ийн менежер, эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
  • Хоёр жил тутам эрдэм шинжилгээний “Тахь” бүтээл хэвлүүлдэг. Одоо 9 дугаар хэвлэгдээд байна. Энэ товхимолд зөвхөн Хустайд төдийгүй, мөн тахь сэргээн нутагшуулж буй Тахийн талд хийгдсэн судалгааны үр дүнгээс нийтэлдэг
  • Дотоод гадаадын  сэтгүүл, бүтээлийн эмхэтгэлд өгүүлэл нийтлүүлдэг